ROWEREM WOKÓŁ
ZALEWU WIŚLANEGO
Informator

WYDAWCA:
KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN NADZALEWOWYCH

OPRACOWANIE:
ATA Usługi Projektowe - Anna Talaga,
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 93/2

ZESPÓŁ AUTORSKI:
Anna Talaga, Jolanta Celej, Dagmara Kownacka

ZDJĘCIA:
Henryk Myśliński, Piotr Kajmer, Jerzy Butkiewicz,
Roman Huczko, Adam Jakubowicz, Zygmunt Gawron

Miejsce i data wydania:
Elbląg, listopad 2001

Miłośnikom aktywnego wypoczynku przekazujemy informator, który ułatwi poznawanie pięknej, często unikalnej przyrody i przebogatego dziedzictwa kulturowego na styku dwóch państw: Polski i Federacji Rosyjskiej. Informator powstał w wyniku współdziałania Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych i administracji Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Zalew Wiślany i Kaliningradzki wraz z otoczeniem lądowym stanowią jedyny w swoim rodzaju kompleks przyrodniczo-krajobrazowy. Stąd wykorzystanie tego obszaru dla potrzeb turystyki oraz jego wspólna promocja są oczywiste.

Obszar zlewni Zalewu szacuje się na 23.870 km2, w tym w granicach Polski 14.509 km2. Łączna długość Zalewu wynosi 90,7 km, w tym na terenie Polski 35,1 km, a średnia jego szerokość waha się od 6,8 km do 13 km. Jest to akwen płytki - średnia głębokość wynosi 2,7 m. Obszary nadzalewowe po obu stronach granicy zamieszkuje ponad 700 tysięcy osób, w tym po stronie polskiej ponad 206 tysięcy.

Obszary nadzalewowe idealnie nadają się do uprawiania turystyki rowerowej. Przebiegają przez nie trasy rowerowe międzynarodowe, krajowe i lokalne. W naszym opracowaniu skoncentrowaliśmy się na propozycji nowej, wyjątkowo ciekawej trasy wokół obu Zalewów. Jest to trasa dość trudna, w znacznej części odchodząca od głównych, a zatem niebezpiecznych dla rowerzystów, tras komunikacyjnych. Wiedzie ona przez nadzalewowe obszary, niezwykle bogate w rzadko spotykane zasoby przyrody, przez tereny równinne, w części depresyjne oraz urozmaicone tereny wyżynne, w części o charakterze górskim. Trasa przebiega też przez miasta i wsie o wielkich zasobach kultury materialnej. W sumie trasa jest bardzo urozmaicona, a jej przejechanie wymaga kilku dni.

W informatorze uwzględniono uwarunkowania prawne i porządkowe, odmienne w Polsce i Federacji Rosyjskiej.

Informator nie jest przewodnikiem, a jedynie stanowi wskazówkę, gdzie i jak można korzystać z trasy. Na terenie gmin i miast dostępne są liczne wydawnictwa lokalne i regionalne, w tym przewodniki niezbędne do pełniejszego poznania zasobów kultury i przyrody tego obszaru.

Niektóre odcinki trasy będą udostępnione w kolejnych latach. Dotyczy to głównie obszarów po północnej stronie Zalewu Kaliningradzkiego. W pierwszym okresie korzystania z trasy nie wszędzie będzie ona jeszcze oznakowana. Załączone mapy i opisy umożliwią miłośnikom aktywnej turystyki, w tym przede wszystkim rowerowej, pokonanie trasy bez większych problemów.

Miłośników turystyki rowerowej zapraszamy na trasy rowerowe obszarów nadzalewowych. Czekają na Was ciekawi ludzie, liczne obiekty turystyczno-wypoczynkowe, unikalne zasoby przyrody i bogactwo kultury materialnej.

 
PRZEBIEG TRASY NADZALEWOWEJ

Odcinek I: Elbląg - Próchnik - Łęcze - Suchacz - Kadyny (22,8 km)

Odcinek II: Kadyny - Tolkmicko - Chojnowo - Krzyżewo - Frombork (27,5 km)

Odcinek III: Frombork - Swietłyj - Primorsk - Bałtijsk - Kaliningrad ( 52,5 km z Bałtijskiem 87,5 km)

Odcinek IV: Kaliningrad - Ładuszkin - Mamonowo - Braniewo (65,0 km - pociągiem przez granicę 53,2)

Odcinek V: Braniewo - Nowa Pasłęka - Frombork (22,5 km)

Odcinek VI: Frombork - Krynica Morska - Kąty Rybackie (26,4 km drogi lądowej)

Odcinek VII: Kąty Rybackie - Sztutowo - Rybina (14,5 km)

Odcinek VIII: Rybina - (Izbiska - Drewnica - Żuławki) - Tujsk - Osłonka - Marzęcino (13,5 km)

Odcinek IX: Marzęcino - Kępiny Małe - Nowakowo - Elbląg (31,2 km)

 
Szlak Kłajpeda -- Zielenogradsk -- Swietłogorsk -- Primorje

 

Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, 82-300 Elbląg, ul. Portowa 1
www.zalew.org.pl e-mail: zalew@zalew.org.pl
Telefon: (055) 232-95-03 Fax: (055) 234-46-31